Витяг з протоколу засідання профспілкового комітету АДПС від 01.11.2016

ВИТЯГ ПРОТОКОЛ 5 011116

 

Головуючий:             Волошин Р.А.

Секретар:                   Кирпатий М.П.

 

 

Присутні:  Дерягін Д.В., Салатов О.О., Логвин Ю.О., Кирпатий М.П., Беркун Д.В.,             Павлович К.В., Стеценко А.І., Письменюк Д.В., Пікель Д.Ю., Свинов В.В., Соколенко І.В., Сластьон Т.І.

 

 

Порядок денний:

 

 1. Звіт керівних органів про діяльність та поточну роботу
 2. Звіт про роботу об’єднання АДОП
 3. Робота профгруп
 4. Оздоровлення членів АДПС та спортивна робота
 5. Питання про зняття догани з члена АДПС Лященка В.В.
 6. Пропозиції до КД, інформація про створення СПО
 7. Святкування Нового року
 8. Фінансові питання
 9. Методика доплати за складність операційного середовища
 10. Реформування системи оплати праці
 11. Робота ЖК

 

 

 1. Звіт керівних органів про діяльність та поточну роботу

 

СЛУХАЛИ: Волошина Р.А.:

– на сьогодні профспілка налічує 223 члени;

– виконано рішення Конференції та ПК – звернулися до адміністрації РСП «Київцентраеро» з вимогою заміни меблі в кімнатах відпочинку авіадиспетчерського складу – результат: замінено кухню та м’які меблі у кімнатах приймання їжі та відпочинку;

– проведено ряд зустрічей з адміністрацією, домовились з головним бухгалтером РСП по можливість використання коштів на путівки за діагнозом авіамедичного екзаменатора частинами, але в межах 12000 грн., про необхідність звітних документів на кожну путівку окремо, та при проживанні не в санаторії також, мають бути звітні документи з місця проживання і лікування окремо;

– продовжуються консультації з юристом РСП щодо робочого часу, визначень «половина робочого часу у шкідливих умовах праці», робочого часу при відрядженнях, навчаннях …;

– відновлено програму співпраці з АК Роза Вітрів стосовно обльоту членів АДПС у складі екіпажу – програма розрахована до кінця цього року, в плані 41 член АДПС, 36 з них пройшли вже інструктаж з АБ, 18 вже здійснили обліт. Наразі обльоти тимчасово призупинені у зв’язку із завантаженістю кабіни стажистами. З нового року ми планується змінити принципи даної діяльності;

– стосовно проблеми відсутності професій ПІО та ФМП у Кваліфікаційному довіднику  професій – відповідний лист відправлено адміністрації Украероруху з вимогою провести необхідні процедури щодо вирішення даного питання;

– проводиться постійна робота в межах АДОП – прийняли участь у засіданні Ради АДОП, формуванні СПО, впровадженні Методики за складність операційного середовища для фахівців УПР, реформуванні системи оплати праці, здачі на рівень англійської мови в MLS…

 

СЛУХАЛИ: Салатова О.О. з інформацією щодо не допуску до роботи медичними працівниками  при не проходженні піврічних та інших оглядів, неможливості завчасно пройти дані огляди з поважних та не залежних від працівника причин…

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1 звіт голови АДПС про виконання рішень та поточну роботу прийняти до уваги;

1.2 Салатову О.О. до 01.12.2016 підготувати інформаційну довідку з порушеного питання;

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За – одноголосно.

 

 

 1. Звіт про роботу об’єднання АДОП

 

СЛУХАЛИ: Волошина Р.А.:

– робота в АДОП виконується згідно плану роботи на 2016р. та рішень Ради АДОП;

– 17-18 жовтня 2016 р. в м.Харків відбулось чергове засідання Ради АДОП – від АДПС участь прийняли Волошин Р.А., Король В.В., Свинов В.В., Пікель Д.Ю. та Кирпатий М.П.; протокол засідання було всім розіслано;

– секретарем АДОП затверджено члена ОПАД Балановського О.С. відповідальним за зв’язки із громад кістю Агаркова Д.С.,

-Агаркову Д.С. доручено підготувати ряд звітів про діяльність АДОП, коли робота буде виконана, профгрупорги мають довести інформацію до членів профгруп;

– 24 жовтня 2016р. Волошин Р.А. прийняв участь у засіданні Спільного представницького органу з формування профспілкової сторони комісії з КД;

– в АДОП розпочато роботу зі складання пакету пропозицій до КД;

– сформовано ряд запитів до адміністрації Украероруху в тому числі щодо згортання програми МЛС на 2016 р., та при цьому навчанні представників адміністрації на курсах школи МВА на 600 тис грн., також щодо поточного стану справ, діяльності підприємства, фінансових можливостях, проблемах взаємодії тощо;

– голова АДОП прийняв участь у щорічній Міжнародній конференції ATCEUC; АДОП став 33 членом Європейської Конференції Профспілок Авіадиспетчерів;

– продовжується безкомпромісна боротьба з адміністрацією Украероруху щодо впровадження Методики доплати за складність операційного середовища – голова АДОП погодив наказ на впровадження методики, але сама методика ще не погоджена через внесені до неї зміни адміністрацією Украероруху;

– представники АДОП прийняли участь у засіданні Ради Підприємства, яке відбулось                21-22.07.2016 в м.Одеса – відповідний протокол був розісланий членам АДПС;

– профактив АДОП приймає участь у роботі комісії з реформування системи оплати праці – представники від АДПС – Пікель Д.Ю., можливо до комісії буде включено          Свинова В.В.;

– АДОП проводив роботу щодо реагування на заяви та позов до суду представників профспілки ФПАРРіЗУ стосовно підвищення посадових окладів диспетчерського складу на 10%.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

 • інформацію Волошина Р.А. прийняти до уваги;
 • Профгрупоргам, при надходженні файлу аналізу діяльності АДОП, провести відповідну роз’яснювальну роботу з членами профгруп.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За – одноголосно.

 

 

 1. Робота профгруп

 

СЛУХАЛИ: Волошина Р.А.:

– з інформацією про створення нової профгрупи АДВ-1 до складу якої увійшли члени АДПС змін №1,2,6 АДВ, а профгрупоргом обрано Сластьона Т.І.;

– про переобрання профгрупоргів профгруп РДЦ1 – Дерягін Денис Віталійович, РДЦ2 – Салатов Олександр О.О., РДЦ5 – Кирпатий Максим Петрович;

– про організацію діяльності профгрупоргів згідно Плану роботи профгрупорга та  Положення про діяльність профгруп;

– методів розповсюдження та доведення інформації до членів профгруп, обов’язків профгрупоргів доводити інформацію до членів ПК в повному обсязі;

– необхідність визначення членів профгруп, які будуть заміщати профгрупоргів в періоди відсутності;

– інформування керівних органів АДПС про планові та позапланові відпустки тощо;

– необхідність прийняття колегіальних рішень профгруп шляхом проведення зборів профгруп;

– основна функція засідань ПК це прийняття та затвердження рішень. Інформаційну частину будемо зміщувати в групи, розсилку… на засідання ПК профгрупорги мають приходити підготовлені до прийняття рішень;

– якщо діяльність членів ПК буде малоефективною, я запропоную конференції зменшити склад ПК;

– можливість проведення технавчання на профспілкову тематику на засіданнях ПК – завчасного інформування голови АДПС в цьому випадку;

– надійшов ряд заяв на вступ до АДПС, необхідно їх розглянути і прийняти рішення;

– щодо необхідності надання анкетних даних нових членів АДПС, копій свідоцтв про народження, заборгованості по звітним документам по оплаті путівок, спорту та культмасової роботи.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1 створити в структурі АДПС нову профгрупу АДВ-1; Сластьона Т.І. згідно поданого протоколу зборів профгрупи від 20.09.2016 затвердити профгрупоргом профгрупи АДВ-1;

3.2 створити в структурі АДПС нову профгрупу АДВ-3; Сурмач Л.М.  призначити т.в.о профгрупорга профгрупи АДВ-1 до подання відповідного протоколу про обрання профгрупорга профгрупи;

3.3 профгрупоргів Дерягіна Д.В. та Салатова О.О., згідно поданих протоколів зборів профгруп, затвердити профгрупоргами профгруп змін 1 та 2 РДЦ, відповідно;

3.4 профгрупорга Кирпатого М.П., згідно поданого протоколу зборів профгрупи, затвердити профгрупоргом профгрупи зміни 5 РДЦ;

3.5 члена АДПС Дем’яненка Ю.І. виключити з профгрупи ФМП та закріпити його за профгрупою Жуляни;

3.6 прийняти до лав АДПС, з дати подання заяви, диспетчера УПР Центру ОрПР Горбатова І.О. й закріпити його за профгрупою зміни 2 РДЦ;

3.7 прийняти до лав АДПС, з дати подання заяви, диспетчера УПР Центру ОрПР Білецького С.О. й закріпити його за профгрупою зміни 6 РДЦ;

3.8 прийняти до лав АДПС, з дати подання заяви, диспетчера ПІ АFIS Черкаси       Бортнік М.С. й закріпити її за профгрупою зміни 3 РДЦ;

3.9 прийняти до лав АДПС, з дати подання заяви, інженера ОППР Центру ОрПР Стратілат В.О. й закріпити її за профгрупою ФМП;

3.10 прийняти до лав АДПС, з дати подання заяви, диспетчера УПР АДВ Савчук Г.Г. й закріпити її за профгрупою АДВ-1;

3.11. прийняти до лав АДПС, з дати подання заяви, диспетчера УПР АДВ Сидорова Г.І. й закріпити його за профгрупою АДВ-3;

3.12 прийняти до лав АДПС, з дати подання заяви, диспетчера УПР АДВ Кубенко В.І. й  закріпити її за профгрупою АДВ-5;

3.13 прийняти до лав АДПС, з дати подання заяви, диспетчерів ППІО Київської СОПР Перлова О.Ю. та Крейтора Г.І. й закріпити їх за профгрупою Жуляни;

3.14 прийняти до лав АДПС, з дати подання заяви, диспетчера-стажиста Вінницької СОПР Юшкова А.В. й закріпити його за профгрупою Жуляни;

3.15 профгрупоргам організувати свою роботу відповідно до Положення про профгрупи та Плану роботи профгрупорга на 2016-2017рр.

3.16 профгрупоргам довести інформацію засідання ПК до членів АДПС в повному обсязі

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За – одноголосно.

 

 

 1. Оздоровлення членів АДПС та спортивна робота

 

СЛУХАЛИ: Волошина Р.А.

– про необхідність оплати путівок, спортивної та культурно-масової роботи для членів АДПС.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1 оплатити путівки членам АДПС в наступних розмірах (грн.):                                        Яровенко О.М. – 4400,00; Чухрій В.В. – 4450,00; Скубіда А.П. – 4320,00;

4.2 оплатити спортивну роботу АДПС в наступних розмірах (грн.):                           Галико В.В. – 6490,00; Сківка С.В. – 6990,00;

4.3 оплатити культмасову роботу АДПС в наступних розмірах (грн.):                              Ковальова В.О. – 275,00; Кириченко А.Г. – 275,00; Захарченко І.М. – 4400,00;

4.4 оплатити дитяче оздоровлення АДПС в наступних розмірах (грн.):                          Келлер К.О. – 6000,00.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За – одноголосно.

 

 

 1. Питання про зняття догани з члена АДПС Лященка В.В.

 

СЛУХАЛИ: Волошина Р.А. з інформацією про діючу догану члену АДПС КП АДВ        Лященку В.В. Суть винесеної догани та відсутність нарікань на роботу Лященка В.В. після винесення догани з боку адміністрації та колективу. Право профспілки звернутися до адміністрації щодо зняття догани тощо.

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1 звернутися до адміністрації РСП «Київцентраеро» з проханням зняти догану з члена АДПС КП АДВ Жуляни Лященка В.В.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За – одноголосно.

 

 

 1. Пропозиції до КД, інформація про створення СПО

 

СЛУХАЛИ: Волошина Р.А.:

– 24.10.2016 відбулось засідання СПО – спільного представницького органу профспілкової сторони комісії з КД, вірніше профспілки утворили СПО. Взяли участь у засіданні – ВП ФПАДУ – Лобода С.І., ВП ФПАРіЗУ – Смольський О.В., Верченко Г.Г.,                              ПС Авіапрацівників – Стебко А.І., АДОП – Волошин Р.А.;

– результатом засідання комісії буде відповідний протокол, який наразі проходить узгодження;

– кількість членів комісії з КД від профспілкової сторони визначено – 11 осіб;

– АДОП для роботи у комісії з КД делегувало двох представників – голову АДОП Аксьонова Д.Ю. та голову ОПАД Калмикова М.В.;

– перший раз за історію СПО сторони звірили списки членів профспілок, на чому регулярно наполягав АДОП. Фальшуванням і допискам мертвих душ покладено край;

– кількість членів профспілок та представників у СПО наступна: ВП ФПАДУ – 1574 (червень ‎2016 – 1780)/4 представники; ВП ФПАРіЗУ – 947 (червень ‎2016 – 972)/2представники; ПС Авіапрацівників – 1043 (червень ‎2016 – 1035)/3 представники;  АДОП – 625 (червень ‎2016 – 594)/2 представники. Таким чином представництво у комісії не змінилося;

– засідання комісії з КД відбудеться у другій половині грудня, отже повчався збір пропозицій до КД;

– члени засідання одноголосно  підтримали кандидатуру Волошина Р.А. для виконання ним обов’язків секретаря комісії з КД;

– також, наша сторона запропонувала доопрацювати Регламент комісії з КД. Підтримано пропозицію “Передача голосу члена комісії іншим особам забороняється.” (дасть можливість зменшити маніпулювання голосами у комісії) та “відображати результати голосування сторін адміністрації та профспілок у протоколі ” (дасть можливість відносити спірні питання до протоколу розбіжностей і вирішувати їх відповідно до законодавства України);

– щодо необхідності та процедури збору пропозицій в АДПС та АДОП.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1 інформацію Волошина Р.А. прийняти до уваги;

6.2 профгрупоргам організувати в профгрупах збір пропозицій до КД. Пропозиції оформити відповідно до Розділу 10. КД (Порядок внесення доповнень та змін до Договору), та до 15.11.2016 надати голові АДПС (українською мовою, електронна версія, аргументація…) АДПС для узагальнення;

6.3 голові АДПС до 20.11.2016 надати узагальнені пропозиції АДПС голові АДОП;

6.4 доручити голові АДОП виробити позицію АДОП щодо голосування за кожну пропозицію;

6.5 доручити голові АДОП провести роботу з членами комісії з КД щодо підтримки позиції АДОП стосовно поданих пропозицій.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За – одноголосно.

 

 

 

 1. Святкування Нового року

 

СЛУХАЛИ: Волошина Р.А.: з інформацією щодо проведення новорічного вечора:

– єдиною встановленою датою проведення новорічного корпоративну щороку є 28 грудня. Необхідно визначитись з місцем та часом проведення, фінансуванням заходу та поздоровленням дітей членів АДПС тощо; другим можливим варіантом є святкування в межах профгруп з частковою оплатою профспілкою витрат;

– у разі святкування в межах профгруп, можливо виділити суму до 300 грн з розрахунку на одного члена АДПС, і тільки в цьому році.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1 поздоровити всіх дітей членів АДПС віком до 16 років (підтвердження копія свідоцтва про народження надана до керівних органів АДПС) подарунками з солодощами в розмірі суми, яка встановлена державою на 2016 р. та не обкладається податком;

7.2 голові АДПС, для проведення новорічних вечорів профгруп, оплачувати відповідні рахунки з розрахунку 300 грн. на члена АДПС, до 30.12.2016;

7.3 профгрупоргам у 5-денний термін надати голові АДПС звітні документи після проведення новорічних заходів;

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За – одноголосно.

 

 

 1. Фінансові питання

 

СЛУХАЛИ: Волошина Р.А. з інформацією щодо:

– відсутності звітності по виділеній матдопомозі для членів АДПС;

– перепризначення членів комісії із списання ОЗ, ТМЦ, малоцінних та швидкозношуваних предметів – пропоную замість Демідової А.С. призначити заступника голови АДПС Свинова В.В.;

– закупок канцелярських товарів для організації роботи профгрупоргів;

– про принципи складання бюджету АДПС 2017 року та функціонування відповідних фондів АДПС;

 

ПОСТАНОВИЛИ:

8.4 Дерягіну Д.В. надати голові АДПС звітні документи щодо виданої матдопомоги по хворобі члена профгрупи;

8.5 профгрупоргам організувати закупку необхідних канцтоварів, звітні документи здати голові АДПС до 01.12.2016;

8.6 при розгляді питань виділення матдопомоги при хворобі керуватися наступними принципами:

– рішення про виділення матеріальної допомоги приймає конференція АДПС чи ПК;

– матеріальна допомога надається члену АДПС лише у разі його тяжкого захворювання;

– для виділення матеріальної допомоги у разі хвороби, член АДПС має спочатку звернутися до комісії з матеріальної допомоги РСП/Украероруху, і лише у разі якщо відповідна комісія не покриває офіційних витрат;

– член АДПС застрахований на випадок хвороби та страхова компанія, покриває компенсації чи витрати не в повному обсязі, чи відмовила заявникові;

– до розгляду приймаються лише офіційно понесені витрати;

– першочерговим є виділення коштів персональних накопичень члена АДПС;

– у разі компенсації витрат, пріоритетним є безготівкове перерахування коштів на рахунки медичних закладів, закупка медикаментів, оплата медичних послуг, комплектуючих тощо;

–   матеріальна допомога чи оплата медичних послуг… надається лише тоді коли заявник отримав матдопомогу від РСП, та використав усі кошти персональних накопичень;

– заявник подає голові АДПС заяву (окремо на кошти з персональних накопичень, окремо на додаткову мат допомогу), звітні документи (чеки, корінці…) на суму не меншу за ту що виділяється;

– за необхідності в структурі АДПС може бути створено постійну чи тимчасову комісію для розгляду питань виділення матдопомоги у зв’язку із тяжкою хворобою чи оплатою відповідних послуг;

– оплата медичних послуг чи виділення матдопомоги відбуваються в межах бюджету АДПС лише за наявності фінансових можливостей.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За – одноголосно.

 

 

 1. Методика доплати за складність операційного середовища

 

СЛУХАЛИ: Пікеля Д.Ю. – з інформацією про:

– поточну ситуацію щодо процесу впровадження Методики;

– реалізований процес погодження проекту наказу про впровадження Методики, лист погодження вже підписано представниками диспетчерських профспілок та низкою посадових осіб зі сторони адміністрації;

– жорсткий діалог з директором Украероруху щодо змісту окремих положень методики та суми доплати на 2016 рік, та знаходження компромісу щодо суми у розмірі 5 млн грн. замість запропонованої адміністрацією суми лише 2,3 млн. грн.;

– запевнення з боку адміністрації, що вже у листопаді відповідні фахівці служби АНО  отримають відповідну надбавку;

– деструктивну позицію окремих представників ВП ФПАД «України», які своїми діями відстрочили впровадження Методики;

– зміну адміністрацією п.1.10 Методики, яка не відповідає позиції АДОП (замість виплат за Методикою на рівні 1% ФОП, адміністрація пропонує записати не більше 1%, що докорінно змінює всі принципи закладені у Методиці.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1 інформацію Пікеля Д.Ю. прийняти до уваги.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За – одноголосно.

 

 

 1. Реформування системи оплати праці

 

СЛУХАЛИ: Пікеля Д.Ю. з інформацією про:

– поточну ситуацію щодо роботи комісії з реформування системи оплати праці у підприємстві;

– поточну фінансову та економічну ситуацію у підприємстві та шляхи, якими рухається підприємство у питанні виходу з кризи;

– необхідність створення у комісії з реформування підгрупи, що сфокусувалася б на розробці окремої системи (або частині загальної системи) оплати для фахівців служби АНО;

– опрацювання декількох пропозицій усередині цієї підгрупи, у тому числі і пропозиції АДОП;

– те що офіційно представлена на розгляд комісії лише пропозиція Пестернікова О.М., яка пропонує впровадження нової Єдиної Тарифної сітки для усіх категорій працівників та застосування нових компенсаційних доплат для окремих категорій працівників, відповідно до розробленої ним методики;

– неприйнятність цієї позиції для диспетчерського складу через те, що процес підняття окладів для авіадиспетчерів буде знову пов’язаний з підвищенням окладів для усіх працівників.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1інформацію щодо реформування системи оплати праці прийняти до уваги.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За – одноголосно.

 

 

 1. Робота комісій

 

СЛУХАЛИ: Волошина Р.А. з інформацією про роботу житлової комісії РСП

– виділену суму на РСП та додаткову суму в межах 900 тис. грн. на 2016р.;

 

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1 звіт Волошина Р.А. прийняти до уваги.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За – одноголосно.

 

 

 

Головуючий                                                                                                                    Р.А. Волошин

 

 

Секретар                                                                                                                          М.П. Кирпатий


Написати коментар

Тілки зареєстровані користувачі мають право писати коментарі. Якщо Ви зареєстрований користувач, будь-ласка, увійдіть на сайт щоб написати коментар

Авіадиспетчерська професійна спілка © 2017 Усі права зареєстровано